Zadeva T-163/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. decembra 2019 – Mersinis/ESMA