Lieta T-163/19: Vispārējās tiesas 2019. gada 23. decembra rīkojums – Mersinis/AEMF