Заключение на генералния адвокат Reischl представено на8 март 1979 г.