Регламент (ЕИО) № 3220/84 на Съвета от 13 ноември 1984 година относно определяне на скалата на Общността за класификация на кланични трупове на свине PROPCELEX