Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących (Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.): 0,00 % na dzień 1 grudnia 2020 r. Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 2 grudnia 2020 r. 2020/C 418/05