POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) Odbor za ribištvo Poročevalec: Alain Cadec (Poenostavljeni postopek - člen 50(1) Poslovnika)