Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на28 ноември 1996 г.