Решение на Съда от 19 ноември 1991 г. # Andrea Francovich и Danila Bonifaci и други срещу Италианска република. # Искане за преюдициално заключение: Pretura di Vicenza и Pretura di Bassano del Grappa - Италия. # Съединени дела C-6/90 и C-9/90. Francovich и др. TITJUR