Решение на Съда (шести състав) от 8 февруари 1990 г.