/* */

Решение на Съда (шести състав) от 8 февруари 1990 г. # Staatssecretaris van Financiën срещу Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad - Нидерландия. # Данък върху добавената стойност. # Дело C-320/88. Shipping and Forwarding Enterprise Safe TITJUR