Ragusa/Комисия Решение на Съда (трети състав) от 21 април 1983 г. # Salvatore Ragusa срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 282/81. TITJUR