Писмен въпрос E-008159/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. От Москва до Ню Йорк с влак