Förslag till RÅDETS BESLUT om de ståndpunkter som på Europeiska unionens vägnar ska intas i energigemenskapens ministerråd och permanenta högnivågrupp (Chișinău, 12 och 13 december 2019)