Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Ministerjali tal-Komunità tal-Enerġija u fil-Grupp Permanenti ta’ Livell Għoli tal-Komunità tal-Enerġija (Chisinau, it-12 u t-13 ta’ Diċembru 2019)