Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Enerģētikas kopienas Ministru padomē un Pastāvīgajā augsta līmeņa grupā (Kišiņevā 2019. gada 12. un 13. decembrī)