Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Energijos bendrijos ministrų taryboje ir Energijos bendrijos nuolatinėje aukšto lygio grupėje (2019 m. gruodžio 12 d. ir 13 d., Kišiniovas)