Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Съвета на министрите на Енергийната общност и в Постоянната група на високо равнище на Енергийната общност (Кишинев, 12 и 13 декември 2019 г.)