Sag T-767/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Markit Group mod Kommissionen