PROPCELEX Директива 93/23/EИО на Съвета от 1 юни 1993 година относно статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството