Комисия/Обединеното кралство TITJUR Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на25 май 1982 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Дело 61/81.