Регламент (ЕИО) № 2248/85 на Комисията от 25 юли 1985 година относно подробни правила за оказването на административна помощ при износа на някои сирена, за което съществуват ограничения под формата на квота и което подлежи на специално третиране при внос в Съединените американски щати