Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9642 — Acerinox/VDM) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 78/01