Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9642 — Acerinox/VDM) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 78/01