Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9642 — Acerinox/VDM) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 78/01