Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9642 — Acerinox/VDM) (EØS-relevant tekst) 2020/C 78/01