Pisemne zapytanie E-7775/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Chiny: walka z zanieczyszczeniem metalami