Zadeva C-608/13 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. junija 2016 – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Člen 81 ES — Španski trg cestogradbenega bitumna — Razdelitev trga in usklajevanje cen — Predolgo trajanje postopka pred Splošnim sodiščem Evropske unije — Predolgo trajanje postopka pred Evropsko komisijo — Pritožba glede stroškov)