Vec C-608/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júna 2016 – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Článok 81 ES — Španielsky trh s cestným bitúmenom — Rozdelenie trhu a určenie cien — Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom Európskej únie — Neprimeraná dĺžka konania pred Európskou komisiou — Odvolanie týkajúce sa trov konania)