Cauza C-608/13 P: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 9 iunie 2016 – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA/Comisia Europeană (Recurs — Înțelegeri — Articolul 81 CE — Piața spaniolă a bitumului rutier — Împărțirea pieței și coordonarea prețurilor — Durata excesivă a procedurii în fața Tribunalului Uniunii Europene — Durata excesivă a procedurii în fața Comisiei Europene — Recurs cu privire la cheltuielile de judecată)