Lieta C-608/13 P: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. jūnija spriedums – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA/Eiropas Komisija Apelācija — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants — Spānijas ceļu seguma bitumena tirgus — Tirgus sadale un cenu noteikšana — Pārmērīgi ilga tiesvedība Eiropas Savienības Vispārējā tiesā — Pārmērīgi ilga administratīvā procedūra Eiropas Komisijā — Apelācijas sūdzība par tiesāšanās izdevumiem