Predmet C-608/13 P: Presuda Suda (peto vijeće) od 9. lipnja 2016. – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA protiv Europske komisije (Žalba — Zabranjeni sporazumi — Članak 81. UEZ-a — Tržište cestovnog bitumena u Španjolskoj — Podjela tržišta i usklađivanje cijena — Predugo trajanje postupka pred Općim sudom Europske unije — Predugo trajanje postupka pred Europskom komisijom — Žalba u vezi s troškovima postupka)