Asia C-608/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.6.2016 – Valittajana Compañía Española de Petróleos (CEPSA) SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — EY 81 artikla — Espanjan tiebitumimarkkinat — Markkinoiden jakaminen ja hintojen yhteensovittaminen — Oikeudenkäynnin kohtuuton kesto unionin yleisessä tuomioistuimessa — Menettelyn kohtuuton kesto Euroopan komissiossa — Muutoksenhaku oikeudenkäyntikulujen osalta)