Kohtuasi C-608/13 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuni 2016. aasta otsus – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Keelatud kokkulepped — EÜ artikkel 81 — Tee-ehitusel kasutatava bituumeni Hispaania turg — Turu jagamine ja hindade kooskõlastamine — Menetluse liiga pikk kestus Üldkohtus — Menetluse liiga pikk kestus komisjonis — Apellatsioonkaebus kohtukulude peale)