Europemballage и Continental Can/Комисия Определение на Съда (първи състав) от 18 април 1975 г. # Europemballage Corporation и Continental Can Company Inc. срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 6-72. TITJUR