Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 134, 2 juni 1986