1996 m. birželio 24 d. Komisijos sprendimas dėl statybos produktų atitikties įvertinimo procedūros pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį dėl stacionarių gaisro gesinimo sistemųTekstas svarbus EEE