Решение на Съда (пети състав) от 16 септември 1999 г.