Предложение за решение на Съвета относно позицията, заемана от Европейския съюз в рамките на Административния комитет, учреден с Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки, във връзка с предложението за изменение на конвенцията чрез ново приложение за улесняване на гранично-пропускателния режим при международни железопътни товарни превози