EU:n ja yhteistä passitusta soveltavien maiden sekakomitean päätös N:o 2/2018, annettu 4 päivänä joulukuuta 2018, yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta [2018/1988]