Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 17 декември 1996 г.