Определение на председателя на Съда от 18 октомври 1985 г. # Tokyo Electric Company Ltd (TEC) и други срещу Съвет на Европейските общности. # Дъмпинг. # Дело 260/85 R. TEC и др./Съвет TITJUR