Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 18 септември 1997 г.