Komisijas Regula (ES) Nr. 446/2011 ( 2011. gada 10. maijs ), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu par Indijas, Indonēzijas un Malaizijas izcelsmes konkrētu alifātisko spirtu un to maisījumu importu