Udtalelse fra Kommissionen af 31. maj 2012 om en plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra produktionsenhederne 3 og 4 på Mochovce-kernekraftværket (to VVER 440/V-213-reaktorer) beliggende i Slovakiet, som er indberettet i henhold til artikel 37 i Euratomtraktaten