Решение на Съда (първи състав) от 28 април 1988 г. # G. Seguela и A. Lachkar и други срещу Administration des impôts. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc и Tribunal de grande instance de Nancy - Франция. # Член 95. # Съединени дела 76, 86 до 89 и 149/87. Seguela и др. TITJUR