Verzyck/Комисия TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 9 юни 1983 г. # Rudy Verzyck срещу Комисия на Европейските общности. # публична служба - Отказ за допускане до участие в конкурс. # Дело 225/82.