Kommissionens forordning (EF) nr. 339/98 af 11. februar 1998 om ændring af bilag I, II, III, V, VI, VII, VIII og IX i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande