Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1363 на Комисията от 30 септември 2020 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 като фуражна добавка за всички видове свине (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S) (текст от значение за ЕИП)