Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз - Приложение V:Списък по член 21 на Акта за присъединяване: Други постоянни разпоредби - 2.Политика на конкуренция