Определение на председателя на втори състав на Съда от 5 април 1976 г.