Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на28 октомври 1999 г.